Κεντρικά ηχεία (Διαλόγου)

136.061_bowers_wilkins_m1_black.jpg
136.061_bowers_wilkins_m2_black.jpg
Κεντρικά ηχεία (Διαλόγου)
299,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.062_bowers_wilkins_m1_white.jpg
136.062_bowers_wilkins_m2_white.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
299,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.311_HTM6_S2_ae_oak_01_opt.jpg
136.311_HTM6_S2_ae_oak_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
699,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.310_HTM6_S2_ae_white_01_opt.jpg
136.310_HTM6_S2_ae_white_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
699,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.309_HTM6_S2_ae_blk_01_opt.jpg
136.309_HTM6_S2_ae_blk_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
699,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.306_607_s2_blk_01_opt.jpg
136.306_607_s2_blk_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
799,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.307_607_s2_ae_wht_01_opt.jpg
136.307_607_s2_ae_wht_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
799,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.308_607_s2_ae_oak_01_opt.jpg
136.308_607_s2_ae_oak_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
799,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.303_606_s2_ae_blk_01_opt.jpg
136.303_606_s2_ae_blk_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
899,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.304_606_s2_ae_white_01_opt.jpg
136.304_606_s2_ae_white_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
899,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.305_606_s2_ae_oak_01_opt.jpg
136.305_606_s2_ae_oak_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
899,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.300_605_s2_ae_blk_01_opt.jpg
136.300_605_s2_ae_blk_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
2099,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.301_603_s2_ae_white_01_opt.jpg
136.301_603_s2_ae_white_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
2099,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg
136.302_603_s2_ae_oak_01_opt.jpg
136.302_603_s2_ae_oak_02_opt.jpg
Οικιακός Ήχος / Εικόνα
2099,00 €
KATOPIN_PARAGGELIAS.jpg