Όλα τα προϊόντα του καταστήματος djmania.gr συνοδεύονται από «Εμπορική Εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή, και καλύπτονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής και σε εξουσιοδοτημένα από τον ίδιο Service Points.

Η εμπορική εγγύηση σας καλύπτει επιπρόσθετα των νόμιμων δικαιωμάτων σας, τα οποία απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων της ελληνικής νομοθεσίας. Τα νόμιμα δικαιώματά σας, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Το www.djmania.gr έχει την πλήρη ευθύνη και αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από νόμο και τις διατάξεις του σχετικά με τα δικαιώματα σας σαν καταναλωτής.

Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το www.djmania.gr ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος. Γενικά, για να ενημερώνεστε για τη διάρκεια εγγύησης των προϊόντων του djmania.gr μπορείτε να συμβουλεύεστε την σελίδα προϊόντος του djmania.gr καθώς και τη σελίδα του κατασκευαστή. Για γενικές πληροφορίες, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα Service Points ανά μάρκα προϊόντος συμβουλευτείτε τον πίνακα που θα βρείτε εδώ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Κατά την παραλαβή του/των προϊόντος/ων σας θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος της συσκευασίας, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργήθηκε στη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο θέμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Διακίνησης του djmania πριν την παραλαβή. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα μετά την παραλαβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του djmania.gr

Κόστος Αποστολής προς Εξουσιοδοτημένα σημεία Service
Οι αποστολές από και προς τα σημεία Service γίνονται πάντοτε με δική σας επιβάρυνση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται σχετική κάλυψη από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή, καλό είναι να επικοινωνείτε με τα σημεία Service στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στη λίστα παρακάτω.

Service Points

Όταν ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, επικοινωνείτε με το εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή «Service Point» για την κάλυψη της Εμπορικής Εγγύησης. Το εκάστοτε Service Point μπορεί να σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην εμπορική εγγύηση του προϊόντος καθώς και τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα σημεία Service για πληροφορίες σχετικά με:

  • Τη διαδικασία αποκατάστασης βλάβης
  • Πού μπορεί να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης

Για να δείτε τη λίστα με τα σημεία Service κατεβάστε τη λίστα παρακάτω:

Λίστα σημείων Service

Προσοχή!
Κατά την επικοινωνία σας με το Service να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος και το παραστατικό αγοράς του.

Διαδικασία Αντικατάστασης DOA

Για τα προϊόντα που παρουσιάζουν τεχνικό πρόβλημα κατά την παράδοση (dead-on-arrival) από ορισμένους αντιπροσώπους προβλέπεται η δυνατότητα εμπορικής αντικατάστασης λόγω DOA (Dead-On-Arrival). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τον κατάστημά μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε αντιπροσώπου και αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αγορά (ισχύει συνήθως για τρεις ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής - εκτός αν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία από τον αντιπρόσωπο). Στη περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε παρουσιάσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα κατά την παραλαβή, τότε καλύπτεται από την υπηρεσία αντικατάστασης DOA και μπορείτε να την ενεργοποιήσετε επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του djmania.gr εντός του προβλεπόμενου από την διαδικασία χρόνου.

Εφόσον προβλέπεται αντικατάσταση και όχι επισκευή, τότε το προϊόν αποστέλλεται στο εξουσιοδοτημένο από τον αντιπρόσωπο σημείο επιστροφής για έλεγχο και έγκριση αντικατάστασης και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική DOA που ισχύει από τον αντιπρόσωπο. Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε εκ' των προτέρων με τον πάροχο της εγγύησης ώστε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία.
 
Προσοχή!

Σημειώνεται ότι η αποστολή του προς επισκευή προϊόντος στο «Service Point» καθώς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία που χρειάζεστε σχετικά με τις Εγγυήσεις των προϊόντων και τα εξουσιοδοτημένα Service Points μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.